Debatt om kommunens budsjett og handlingsplan

Mandag 6. desember skal Venstres kommunestyregruppe diskutere rådmannens forslag til budsjett for 2011 samt økonomi- og handlingsplan 2011-2014, og hvilke prioriteringer Hurum Venstre ønsker å gjøre i sitt alternative budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Penger, økonomi

Foto: Microsoft

Dersom du har du innspill til budsjettdebatten, så send dem til gruppeleder Marianne Arctander [email protected]

Møtet er åpent for alle medlemmer og finner sted på Posthuset på Hovtun (Klokkarstua) kl. 19.30.

Velkommen til debatt og innspill!

INNKALLING
TIL STYRE- OG GRUPPEMØTE I HURUM VENSTRE
MANDAG 6. DESEMBER 2010 KL. 19.30

Møtestad: Posthuset på Hovtun, Klokkarstua.

SAKSLISTE
Sak 57/10 Godkjenning av innkalling og referat frå møta 25.10.10 og 17.11.10

Sak 58/10 Referatsaker

Sak 59/10 Årsmøtet 2011

Sak 60/10 Budsjett for Hurum kommune 2011, økonomi – og handlingsplan 2011 — 2014

Sak 61/10 Øvrige saker til kommunestyremøtet 14. desember

Sak 62/10 Eventuelt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**