Kommunen sa ja til Stjernen

Formannskapet i Sigdal vedtok torsdag, etter forslag fra Venstre, å gi kommunal støtte til Stjernen skytterlags nye baneanlegg i Nedre Eggedal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Stjernens skytterlag søkte for vel ett år siden om spillemidler til sitt nye, elektroniske baneanlegg.
Kommunen la søknaden til side, men etter initiativ gjennom en interpellasjon fra varaordfører Runolv Stegane, sa kommunen ja til å sende spillemiddelsøknad. Men flertallet ville ikke være med på å gi kommunalt bidrag.

Kommunestyret behandla saka på nytt i vår, og det blei da vedtatt å ta den opp på ved høstens budsjettbehandling.

Stegane

Foto: Ole Marius Fossen

-Det skjedde ikke. Søknaden er ikke en gang nevnt i budsjettdokumentene. Derfor tok jeg opp forslag om å støtte søknaden med 504.000 kroner (1/3 av anleggskostnadene) i dagens møte. Det var gledelig å registrere at det var mulig å få med seg formannskapet på en kommunal bevilgning som vil bli utbetalt neste år eller i 2012, sier Stegane.

Det er også mulig at fylkeskommunen vil utbetale 500 000 kroner i spillemidler i 2011. Men siden køen er lang, kan dette dra ut til 2012.

– Stjernen har i mellomtida finansiert utbygging ved låneopptak. Men det er ikke særlig bra at laget må bruke penger til å betale renter i stedet for å bruke pengene til aktivitet for medlemmene, sier Stegane.

Kommunestyret gav grønt lys

Glømte bort spillemiddelsøknad fra Stjernen skytterlag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**