Protokoll fra nominasjonsmøtet

Bærum Venstre avholdt sitt nominasjonsmøte tirsdag 30 november

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Sak 1 Registrering
Tor andersen, Hilde Arneberg, Marianne Felin Bjørgaas, Jens-Kristian Borgan, Eirik T. Bøe, Turid Bergene Dahlman, Siri Engesæth, Svein Falch, Paul Henning Fjeldheim, Erik Hexeberg, Sven Trygve Haabeth, Ketil Jørstad, Bernt Stilluf Karlsen, Bente Knagenhjelm, Odd Roar Kristensen, Ole Andreas Lilloe-Olsen, Astrid Ramnefjell,Gudbrand Teigen, Birger M Vikøren, Edvard Værland (fra kl 1930), Nils Ween
Sak 2 Konstituering
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent
Valg av møteleder
Gudbrand Teigen valgt
Valg av referent
Ketil Jørstad valgt
Valg av tellekorps
Sven Trygve Haabeth, Eirik T. Bøe valgt
Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
Odd Roar Kristensen, Bente Knagenhjelm valgt

Sak 3 Nominasjonskomitéen presenter sin innstilling.
Nominasjonskomitéens leder, Jens-Kristian Borgan redegjorde for komiteens arbeid.

Sak 4 Diskusjon om nominasjonskomitéen arbeidsmetode

Sak 5 Antall forhåndskumulerte
Ketil Jørstad foreslo 1, Odd Roar Kristensen 6, Turid Bergene Dahlman 2 og Sven Trygve Haabeth 3 forhåndskumulerte opp mot nominasjonskomitéens forslag på 4. Etter 2 valgomganger ble 4 forhåndskumulerte valgt.
Sak 6 Valg av kandidater
Se vedlegg

Sak 7 Valg av tillitsvalgte for lista
Jens-Kristian Borgan og Randi Øgrey ble valgt.

Sak 8 Avslutning
Ole Andreas Lillioe-Olsen takket for tilliten og gledet seg over valglisten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**