Ufaglærte med fagkunnskap

En undersøkelse viser at “ufaglærte” lærere har større positiv effekt på elever i 10. klasse enn de med vanlig lærerutdanning. Ufaglærte lærere kan være universitetsutdannede innen de fag de underviser i. Jo høyere opp i skolen, jo mer fagkunnskap kreves av læreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Lærer

Foto: Microsoft

Samtidig betyr ikke det at lærerutdanningen i seg selv er dårlig. Likevel legges den nå om til en todelt utdanning, en rettet mot 1.-7. trinn og en rettet mot 5.-10. trinn. Venstre mener også at den burde vært utvidet med ett år til med mer vekt på praksis.

Venstre har etterlyst en plan for å rekruttere lærere inn i skolen. Dyktige fagfolk bør få jobb i skolen med krav om å gjennomføre pedagogisk studium. Studiet kan godt betales av det offentlige mot at læreren da forplikter seg til å jobbe i skolen i flere år.

Samtidig synliggjør undersøkelsen igjen poenget med systematisk etter- og videreutdanning for lærere. Mange dyktige lærere får ikke oppdatert og utviklet sin kunnskap over tid. Venstre har flere ganger foreslått en opptrappingsplan for etter- og videreutdanning uten å få med seg regjeringspartiene i Stortinget. Dagens ordning gjør det vanskelig for både skolen og for læreren å kunne gjennomføre slik utdanning.

Venstre vil fortsatt prioritere de store pengene i skolen til kunnskap og kvalitet foran andre sosiale forhold som gratis frukt og lav SFO-pris. Skal vi ta elevene og lærerne på alvor må vi prioritere det viktigste først.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**