Dyremishandling er også en lokal sak

Venstre mener dyr har en verdi i seg selv og skal behandles med respekt. Et sivilisert samfunn kan ikke godta systematisk og overlagt mishandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Bur dyr

Skandalen i pelsdyrnæringa setter igjen dyrevelferd på dagsordenen. Dyr blir utsatt for grusom behandling, og det er uforståelig at skattebetalernes penger skal gå til systematisk dyreplageri, spesielt med tanke på at det er fullgode syntetiske alternativer til pels.

Venstre vil ikke bare kutte subsidiene, men ha en styrt nedleggelse av pelsdyroppdrett. Noen hevder nedleggelse vil ramme distriktene, men sannheten er at det i Norge kun er cirka 300 personer som jobber med pelsdyroppdrett, hvorav mange i bare deltidsstilling. Er det verd å pine 800 000 dyr for dette?

Da Venstre tok opp denne saken i Stortinget, innledet leder Trine Skei Grande slik: “For meg handler det om en grunnleggende respekt for liv. Det handler også om graden av sivilisasjon: Måten mennesker behandler dyr på, sier noe om graden av sivilisasjon i et samfunn”. Vi liker å se på Norge som et sivilisert samfunn, så hvorfor ikke begynne å oppføre oss som et?

Men dyremishandling er også en lokal sak. Flere medieoppslag har avslørt grusom mishandling av kjæledyrdyr, noe som spesielt går utover katter. For de fleste er kjæledyr som familiemedlemmer å regne, og både dyr og mennesker har gjensidig glede av hverandre. Likevel ser man at katter kastes utenfor broer, etterlates i tunneler, skytes på og kastes i bosspann. Det siviliserte samfunnet føles langt unna.

Fortsett diskusjonen på Åsaneblogg, Åsane Venstres bydelsblogg

Dyrevernorganisasjonene i Bergen mottar hver eneste dag henvendelser om dyr, spesielt katter, som er i nød, og kapasiteten til å hjelpe er sprengt. Bergen Venstre har nylig programfestet at dette er viktig å gjøre noe med, og vil jobbe for et eget "Dyrenes hus" i Bergen, slik de blant annet har i Oslo.

Bergen Venstre vil derfor støtte Dyrebeskyttelsens arbeid med å åpne et Dyrenes hus i Bergen, enten ved å donere et ubrukt bygg, eller en ubrukt tomt med vann- og strømtilgang. Dyrebeskyttelsen har selv foreslått tomter i området Eidsvåg, Tertnes, Nyborg og Haukås. Dette støtter vi i Venstre.

Natur

Det er viktig at dyr som mishandles eller forlates kan få hjelp til omplassering og omsorg. Ved å få et eget hus vil Dyrevernorganisasjonene også kunne driver mer aktivt med holdningsskapende og forebyggende arbeid, og blant annet arbeide for å få flere katter sterilisert, kastrert og chippet.

Venstre mener dyr har en verdi i seg selv og skal behandles med respekt. Dyr er levende individer som deler de samme sanseinntrykkene som mennesker. De kan føle frykt, stress og smerte. Et sivilisert samfunn kan ikke godta systematisk og overlagt mishandling.

Mads Munthe-Kaas

Mads Myr Munthe-Kaas
Nestleder Bergen Venstre

Per-Arne Larsen

Per-Arne Larsen
Leder Åsane Venstre

(Innlegget sto på trykk i Åsane Tidende 3. desember 2010)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**