Valgmateriell 2011

Planene for Venstres valgmateriell i 2011 er nå lagt. Denne siden inneholder detaljer om valgmateriell og profil for lokallag og fylkeslag, samt en detaljert datooversikt for utvikling av materiell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innholdsoversikt:
1. Internett (www.venstre.no). Herunder lokal doneringsløsning.
2. Visuell profil
3. Brosjyrer fra VHO som kan bestilles
4. Brosjyremaler for lokale lag
5. Annonsekampanje
6. Venstres nettbutikk
7. Valgkampmappe på Venstre Pluss (V+)
8. Kontaktpersoner og hjelp fra VHO
9. Mer informasjon

Valg 2011

Foto: Valg.no

Nye nettsider Venstre, 2011

1. Internett (www.venstre.no)
Du kan lese alt om hvordan de lokale nettsidene blir oppgradert i 2011.

Vi har en ferdig doneringsløsning https://www.venstre.no/skjema/donasjon/ på nettsidene. Det betyr at velgere, medlemmer og andre interesserte kan donere penger direkte til den lokale valgkampen. Bruk de lokale nettsidene til å fortelle hvordan de kan bidra.

Kontaktperson: [email protected]

Venstre visuelle profil, logo

2. Visuell profil
Les alt om Venstres visuelle profil. Last ned dokumentet "Visuell profil for Venstre" (pdf).

Kontaktperson: [email protected]

3. Sentrale brosjyrer fra VHO: Bestilles fra nettbutikk
Venstre arbeider med følgende brosjyrer. Brosjyrene som er ferdig kan lastes ned i pdf-format (Acrobat Reader). Alle brosjyrer bestilles via Venstres nettbutikk.

Hva og dato for klargjøring:
Hovedbrosj. valgkamp 2011; Ferdig medio juni; Bestilles på Nettbutikk
Løpesedler; Lokal mal er laget; Ligger på Venstre Pluss (krever innlogging)
Venstreplakat; Lages to versjoner; Ferdig medio juni;

4. Brosjyremaler for lokale lag
Venstre legger opp til en samkjørt nasjonal kampanje. Derfor vil vi (som i 2005, 2007 og 2009) utarbeide maler for lokalt materiell. Det gjelder i første rekke lokale programmer og brosjyrer. Når materialet er ferdig ser du i oversikten under. Les hvordan vi hjelper dere med å lage lokale brosjyrer.

Hva og dato for klargjøring:
Mal for lokal brosjyre (fylke og kommune); Ferdig; Ligger på Venstre pluss (krever innlogging)
Mal for lokalt program (fylke og kommune); Ferdig; Ligger på Venstre pluss (krever innlogging)
Løpeseddel (farge); Mal i Word for enkel A5-side for punktmessig budskap; Ferdig; Ligger på Venstre pluss (krever innlogging)
Løpeseddel (sort/hvitt); Mal i Word for enkel A5-side for punktmessig budskap; Ferdig; Ligger på Venstre pluss (krever innlogging)

Kontakt [email protected] om du mangler brukernavn og passord til Venstre pluss.

5. Annonsekampanje
Som i 2005, 2007 og 2009 skal Venstre ha en tydelig og synlig annonsekampanje på internett. Her er det ett tett samarbeid med fylkesledere, kandidater og VHO. De fleste avtaler er pr. 22. februar 2011 spikret, og på landsstyremøtet februar 2011 blir det gitt detaljert informasjon om dette. Vi kan ikke legge denne informasjonen ut på nett.

For detaljer kontakt: [email protected].

6. Venstres nettbutikk
Alt valgkampmateriell bestilles via nettbutikken. Det gjelder klær, materiell, m.m. Rutinene fra tidligere valgkamper videreføres. Nettbutikken ble teknisk oppgradert høsten 2008.

Varene fra nettbutikk skal oppgraderes og varelager etterfylles: Gå til Nettbutikken

7. Valgkampmappe
Det vil bli utarbeidet en egen mappe for valgkampen 2011. Denne vil inneholde: Prinsipp-program, politiske notater, fagflak, faktaark, brosjyrer, medietips, innleggsdatabase og valgkalender. Mappen er tilgjengelig på Venstre Pluss.

Mer info: Kommer

8. Kontaktpersoner og hjelp fra VHO
Spørsmål om annonsekampanje 2011: Kontakt Steinar Haugsvær.
Hjelp til design av lokalt materiell: Kontakt Thomas Hansen
Hjelp til utarbeidelse av nettside: Kontakt Steinar Haugsvær, Kjartan Almenning eller Morten A. Hagen.
Hjelp og råd om Venstre og sosiale medier: Kjartan Almenning

9. Mer informasjon
Lurer du på hvordan vi gjennomførte dette arbeidet i 2007 eller 2009. Da kan du se på nettsidene “Valgmateriell 2007” eller "Valgmateriell 2009".

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**