Gustav Søvde utnevnt til Æresmedlem i Skien Venstre

Et innkommet forslag til årsmøtet i Skien Venstre, levert av styret i Skien Venstre, om å tildele Gustav Søvde æresmedlemskap i lokallaget ble mottatt med stående applaus!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Gustav Søvde Æresmedlem

Foto: Geir Arild Tønnessen

Her er et utdrag av leders tale:

I vår lille organisasjon er det heldigvis mange mennesker som ofrer mye for lite. Noen gjør det i korte perioder, andre over tid – og noen legger ned masse arbeide for lokallaget og kommunen vår.
Og det er ikke ofte, ihvertfall ikke i mine år i Skien Venstre at man virkelig hedrer noen for innsatsen i Skien Venstre og det synes jeg vi burde endre på her i kveld. Det er naturligvis mange man kan si fine og gode ord om, men det er allikevel en som utmerker seg og som i en mannsalder har vært synonymt med Skien Venstre, og som nå har kommet med signaler på at han vil ha en slags pause fra politikken.
– Jeg snakker naturligvis om Gustav Søvde!

Vi ønsker med dette å sende inn et forslag på å gi Gustav Søvde æresmedlemskap i Skien Venstre,

Dette begrunnet i det som allerede er sagt, men også mye mer, ikke minst det at han har vært en markant Venstrepolitiker i Skien. En politiker som ikke er redd for verken det ene eller andre, en politiker som snakker høyt og tydelig
Som Venstremann er Gustav er meget inkluderende i sitt politiske engasjement og han har en rettferdighetssans som en sann Liberaler, og som en personlig erfaring vil jeg gjerne skryte av å ha hatt en fantastisk læremester i Gustav!

Så med det ber jeg forsamlingen om å støtte Styrets forslag om å gi Gustav Æresmedlemsskap i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**