Stemmerett som 16-åring

Stavanger er en av 20 kommuner i landet som prøver stemmerett for 16-åringer under kommunevalget 2011.
Venstre er en iherdig forkjemper for at 16 åringer skal kunne stemme og vil på denne siden legge ut forskjellig informasjon til ungdom i de aktuelle aldersgruppene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Valg 2011

Foto: valg.no

Forsøket gjelder stemmerett, ikke mulighet til å bli valgt i bystyret, og ordningen gjelder kun kommunevalget i Stavanger, og ikke fylkestingsvalget. Ungdommer som fyller 16 eller 17 år i valgåret kan stemme ved kommunevalget i 2011. I valgåret vil det være 1589 16-åringer og 1539 17-åringer i Stavanger kommune.

Du må gjerne ta kontakt med oss direkte når du lurer på noe, send epost her >>

Del I: Stemmerett som 16-åring
Stavanger står overfor en spennende nyordning ved kommunevalget neste høst. For første gang i valghistorien skal de som er 16 år i valgåret ha anledning til å stemme. Venstre er partiet som mener miljøet og skolen er blant de viktigste politiske områdene. Venstre er derfor et bra valg for unge som vil ha forandring, skriver Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen. Han går her i gjennom stemmerettens historie i Norge og Venstres avgjørende rolle for folkestyret.
Les mer her >>

Del II: Valgets kval — ideologi

Det er lokalvalg om ti måneder og du skal kanskje stemme for første gang. Du er kanskje 15 år nå, og skal delta i prøveordningen neste år som gir 16-åringene stemmerett ved kommunevalget i Stavanger. I så fall står du foran et viktig valg og mye er nytt for deg. Venstre vil, i anledning denne prøveordningen, sette søkelys på politikk og de politiske partiene. Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen går i denne kommentaren i gjennom litt om de ulike partienes ideologi og historie.
Les mer her >>

Del III: Venstres grunnlag — 10 liberale prinsipper
Ethvert parti har en ideologisk grunnholdning til samfunnet og samfunnsutviklingen. I de aller fleste saker styres de politiske partier av sine prinsipprogram og valgprogram. Venstre har holdt på idegrunnlaget fra 1884 og fram til i dag — frihet for den enkelte supplert med ansvar for hverandre, som er liberalismens kjerne. Her skriver Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen om Venstres ti liberale prinsipper. Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**