1 140 000 kroner i tilskudd til barn med spesielle behov

Varaordfører Jan Einar Henriksen (V) fikk gleden av å fremme de borgerlige partienes forslag om å gi Risør barneskole et tilskudd på 640.000 kroner og Risør ungdomsskole et tilskudd på 500.000 kroner til barn med speselle behov. Forslaget ble fremmet da bystyret torsdag behandlet Risør kommunes budsjett for 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Tidlig inngripen og god oppfølging av elever med særlige behov er viktige suksessfaktorer

Tidlig inngripen og god oppfølging av elever med særlige behov er viktige suksessfaktorer
Foto: Jan Kløvstad

I tillegg til å øke øremerkede midler som skal bedre situasjonen for barn med spesielle behov ved Risør skolene fremmet vi et forslag som skal sikre at alle, både ansatte, administrasjon og ikke minst politikerne skal ha ansvar for at det skjer en god samhandling på tvers i organisasjonen og som sikrer at barn følges opp hurtig og på en god måte sier Jan Einar Henriksen.

Penger er en ting, men like viktig er det at alle tar ansvar og drar i samme retning straks et problem er avdekket. Da har faktisk alle et selvstendig ansvar for å følge opp det aktuelle barn på en god måte dersom vi skal lykkes.

Nå er det ikke slik at vi ar en dårlig skole i Risør, vi har faktisk en god skole med mange dyktige ansatte. Risør benytter også betydelige midler sett i forhold til antall elever i barne- og ungdomskole og da er det viktig at vi ser på måter å gjøre arbeidet enda bedre.

Når barnehage slås sammen med barneskolen blir det også enklere å samhandle på tvers i god tid før den enklet når skolepliktig alder og der har vi en av nøklene til suksess. Derfor også en større sum til barneskolen enn til ungdomsskolen i denne omgang sier Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**