Akershus Venstre valgkomite

Innstiller på fylkesstyre og delegater til landsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Valgkomiteen består av Terje Tonstad, Sørum, leder, Ketil Jørstad, Bærum, Asle Gladhaug, Asker, Ola G. Strømme, Lørenskog, Olav Skage, Ås, samt en representant fra Unge Venstre.

Valgkomitén innstiller overfor Fylkesårsmøtet på valg iht. Akershus Venstres vedtekter. Valgkomiteen offentliggjør sin innstilling senest 4 uker før Fylkesårsmøtet, og arbeidet anses fullført — med mindre verv som skal besettes ennå ikke har fått noen innstilling. I så fall arbeides det frem til innstillingen er komplett.

Ved innstilling av kandidater til delegater og varadelegater til førstkommende landsmøte, arbeider valgnemnden/valgkomiteen som ved øvrige vedtektsfestede valg som skal gjøres av Fylkesårsmøtet. I stortings- og fylkestingsvalgår skal valglistens 1. og 2. kandidat være representert i delegasjonen. Fylkestingsgruppen skal være representert, og fylkesstyret med et styremedlem i tillegg til fylkesleder. Unge Venstre skal ha en plass i delegasjonen.
Fylkesleder møter i landsmøtet i egenskap av å være landsstyremedlem og utenom fylkeslagets kvote

Her er kontaktinformasjon:
Terje Tonstad (leder, Sørum)
Epost: [email protected]

Olav R. Skage (Ås)
Tlf: 95747728
Epost: [email protected]

Ola G. Strømme (Lørenskog)
Tlf: 95750842
Epost: [email protected]

Anniken Holtnæs (Frogn)
Tlf: 91759006
Epost: [email protected]

Ane Drougge Vassbotn (UV)
Tlf: 97581841
Epost: [email protected]

Ketil Jørstad (Bærum)
Tlf: 97027933
Epost: [email protected]

Asle Gladhaug (Asker)
Epost: [email protected]

Komiteen skal innstille på følgende:

Fylkesstyret:

-Leder: Lars Peder Nordbakken, Gjerdrum, for 2 år. (Ikke på valg).

– Politisk nestleder: Abid Raja (er på valg)

-Organisatorisk nestleder: Solveig Schytz, Ås, for 2 år (ikke på valg)

– Styremedlem Ingvild Vevatne, Asker (er på valg)

– Styremedlem Boye Bjerkholt, Skedsmo (er på valg)

– Styremedlem Randi Siren Øgrey, Bærum, for 2 år (ikke på valg)

-(1 styremedlem oppnevnes fra Fylkestingsgruppen, p.t. Inge Solli, Nittedal.)

-(1 styremedlem oppnevnes av Unge Venstre, p.t. Ane Drougge Vassbotn, Asker.)

-1. varamedlem: Ingar F. Leikset, Lørenskog, for 1 år. (på valg)

-2. varamedlem: Prisca Bruno Massao, Enebakk, for 1 år. (på valg)

-3. varamedlem: Erik Lundeby, Frogn, for 1 år. (på valg)

-4. varamedlem: Ruth Vilnes, Lørenskog, for 1 år. (på valg)

-5. varamedlem: Katrine Grasbekk, Bærum, for 1 år. (på valg)

-6. varamedlem: Henrik Østermann, Vestby, for 1 år. (på valg)

Revisorer:

-Thor Togstad, Gjerdrum, for 2 år. (ikke på valg)

-Ivar M. Sæveraas, Ås, for 2 år. (ikke på valg)


VO-utvalget:

Alle velges for 1 år, disse sitter i dag:

-Leder: Solveig Schytz, Ås, ny.

-Medlem: Edvard Værland, Bærum, ny.

-Medlem: Ingar F. Leikset, Lørenskog, ny.

-Medlem: Eva Bjerkhol Havro, Ski, gjenvalg.

-Varamedlem: Roger Axelsson, Ullensaker, ny.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**