Dette skjedde i bystyret

Her kan du lese nytt fra onsdagens møte i Oslo bystyre. Hovedsak: Budsjett for Oslo 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hovedsak for møtet var budsjettet for 2011. Oslo Venstre inngikk forlik om budsjettet med byrådspartiene for to uker siden.
Les mer om budsjettforliket her.

De sosialistiske partiene angrep forliket i bystyrets debatt, og har selv lagt frem et alternativt budsjett der det plusses på over en milliard kroner til drift og investeringer. Påplussingene er i all hovedsak lånefinansiert.

Oslo Venstre liveblogget fra bystyresalen og brakte høydepunkter fra møtet underveis. Bloggen starter nederst i artikkelen.

19.30 – Ordføreren hevet bystyremøtet. Med det avslutter Oslo Venstre livebloggingen for denne gang.

19.18 – Bystyret behandler privat forslag om fornying av Oslos trikkepark

19.10 – Bystyret behandler sak uten debatt: Styrket busstilbud til Holmlia

18.35 – Bystyret er tilbake etter middagspausen, og går løs på behandling av saken “Standard areal- og funksjonsprogram for nye grunnskoler”.
Les mer om saken og Venstres synspunkter her: Gode og funksjonelle skolebygg
Saken ble vedtatt i tråd med innstillingen.

17.45 – Voteringen er over, og budsjettet for 2011 er vedtatt. Bystyret tar pause for middag.

17.35 – Bystyret er nå ferdig med debatten om budsjettet. Det er nå tid for votering over de ulike forslagene.

13.40 – Bystyret starter møtet igjen etter lunsj. Budsjettdebatten fortsetter, Venstre med følgende innlegg (sammenfattet her):
Ola Elvestuen: (I replikk til SVs hovedinnlegg) SV har tydeligvis et bedre inntrykk av byrådet enn jeg har, siden de omtaler det som om det var automatikk i at alle kutt fra byrådets side ikke er alvorlig ment, men bare et spill for galleriet. Når byrådet kommer med kutt i frivillig innsats hvert eneste år, blir vi nødt til å ta det på alvor. Byrådet mener faktisk at disse tiltakene ikke bør prioriteres. Det er Venstre uenig i, og derfor videreføres Natthjemmet, Pro-senteret, Fontenehuset og mange andre viktige tilbud innen både kultur- og sosialsektoren.
Kjell Veivåg: Venstre har også ved dette budsjettforliket bidratt til økonomisk ansvarlighet, samtidig som vi har videreført vår prioritering av skole, kollektivtrafikk, sosialt ansvar og kultur. I skolen styrker vi budsjettet i forhold til byrådets forslag, og får på plass halvering av SFO-satsene for foreldre med de laveste inntektene. Selv i et stramt budsjett finner vi rom for viktige kulturtilbud som Oslo Nye Teater, Snelda og støtte til en stor bredde av frivillige organisasjoner.
Ola Elvestuen: (I replikk til samferdselsbyrådens innlegg) Gateopprustningen i sentrum har gått alt for sent. Vi har bevilget nok penger til mange prosjekter, som dessverre ikke er gjennomført på grunn av manglende fremdrift. Mange av de verste veiene i Oslo er der hvor det går trikk, og disse gatene må prioriteres innenfor rammen til veiopprustning.
Toril Berge: Prostitusjonstrafikken har bare økt til tross for sex-kjøpsloven. Venstre sa på forhånd at loven ikke ville virke slik tilhengerne hevdet at den ville. Derfor er det også uaktuelt for Venstre å gå inn for å stenge Natthjemmet og Pro-senterets varmestue, slik byrådet foreslo i høst. Vi viderefører disse viktige tiltakene, og satser på en rekke sosiale tiltak organisert gjennom frivillig innsats. Vi skal være svært glade for den innsatsen de frivillige gjør, noe som gir kommunen svært mye igjen for pengene. Samtidig er jeg glad for at vi har funnet rom for midler til den meget viktige menneskerettighetskonferansen Oslo Freedom Forum. Gjennom den kan Oslo spille en rolle internasjonalt, og gi en talerstol til menneskerettighetsforkjempere fra hele verden.

12.25 – Bystyret tar pause for lunsj.

11.30 – Ane Willumsen har nå forfall på grunn av uoppsettelig arbeid. Terje Bjøro overtar hennes plass i Venstres gruppe.
Budsjettdebatten fortsetter, Venstre med følgende innlegg (sammenfattet her):
Odd Einar Dørum: Jeg skal holde meg til to peong her i dag: Venstre har gjennom vår nøkkelposisjon fått til en styrking av kollektivtrafikken og en nedgang i biltrafikken. Det har skjedd til tross for regjeringens kutt i overføringene. Samtidig har Oslo-skolen nå blitt så god, at statsråder fra den rødgrønne regjeringen har gått fra skepsis til bifall. Nå besøker de Oslo for å lytte og lære. Dette er en utvikling som startet da Venstre satt med utdanningsbyråden, og som er videreført gjennom en systematisk prioritering fra Venstres side i budsjettforlikene i denne bystyreperioden. Representanter for opposisjonen ynder å fremstille flertallet i Oslo som blå-blått. Med Venstres sterke innflytelse er det mer riktig å beskrive flertallet som grønn-blått.
Ola Elvestuen: Det er ikke riktig som man her hevder, at Venstre ville fått til mer når det gjelder kollektivtrafikk ved å samarbeide med sosialistene. Arbeiderpartiet har aldri prioritert kollektivtrafikk. De gjorde det ikke i Oslo da de hadde muligheten på 90-tallet, og de gjør det ikke i dag fra regjeringsposisjon. Arbeiderpartiet har systematisk motarbeidet og stemt imot enhver omorganisering av Sporveiene, omorganiseringer som har vært en helt nødvendig forutsetning for de forbedringer vi har sett i Oslos kollektivtrafikk det siste tiåret.

10.15 – Bystyret behandler budsjett for Oslo 2011.
Debatt. Venstre md følgende innlegg (sammenfattet her):
Ola Elvestuen: Venstre har vært med på å forhandle budsjett i Oslo siden 1997. Oslo er den storbyen der sentrum og dermed Venstre har størst innflytelse på politikken. Kollektivtrafikken styrkes, med godt tilbud og lav pris. Skolen får et tøft budsjett, selv med de påplussingene Venstre har fått på plass, men likevel bedre enn i byrådets forslag. Bydelene får et vanskelig budsjett neste år, men Venstre er glad for at vi har fått til en styrking. Byrådspartiene gjør feil når de kutter i frivillighet – både når det gjelder kultur, velferd, idrett og miljø. Byen er i en vanskelig økonomisk situasjon, og vi er glad for at vi med dette får vedtatt et ansvarlig budsjett der Venstre nok en gang har prioritert miljø, kunnskap og velferd.

10.00 – Bystyrets møte settes ved ordfører Fabian Stang. Opprop: Venstre er representert ved Ola Elvestuen, Toril Berge, Kjell Veivåg, Ane Willumsen og Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**