Følg Risør bystyre på nett

Torsdag kl 1200 tar bystyrepolitikerne i Risør internet i bruk på en ny måte, og du kan følge med på bystyrets behandlig av en rekke saker, bl.a. behandlingen av Risør kommunes budsjett for 2011. Så er spørsmålet om det nye media legger en demper på debatten eller om politkerne lar seg rive med av debatten og glemmer at de nå er live på internet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Nå kan du følge Risør bystyre på nett

Nå kan du følge Risør bystyre på nett
Foto: Hege

Budsjettmøtene pleier å være langdryge forestillinger og det er ikke mange tilskuere som får med seg et helt bystyremøtet sier varaordfører Jan Einar Henriksen (V), som i lang tid har sett frem til at bystyrets møtene blirtilgjengelige på Internet.

Jan Einar Henriksen (V) foreslo i sin tid at alle politiske møter i Risør skulle være åpne for publikum og ser på nyvinningen med Internet overføringen som et første skritt på vegen til full åpenhet i Risør.

Det er fortsatt for mange beslutinger som tas i lukkede rom, og det er faktisk ikke full åpenhet før alle politiske møter er tilgjengeige for alle – også på internet avslutter Henriksen.

Du finner nettløsningen her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**