For kontantfri billettering

Troms Venstre stilte mandag spørsmål rundt det upraktiske og det sikkerhetstruende ved at busskortene må fylles med kontanter og ikke per betalingskort. Fylkesrådet svarer torsdag. I dag skjer det igjen et bussran…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Kontantpåfyll på Tromskortet
Spørsmål fra Roar Sollied (V)
Som reisende opplever jeg at Tromskortet må fylles med kontanter, og at man ikke kan fylle opp kortet gjennom betalingskort. Er det for lite penger på kortet og man heller ikke har kontanter for hånden, får man heller ikke Tromskort-rabatt. Dette virker lite rasjonalt , og det tar tid, samtidig som bussene blir et mer frekvent mål for pengeran når transaksjoner andre steder i stadig større grad gjøres uten kontanter.

Kontantavhengige busser fins riktignok ikke bare i Troms. En Facebook-gruppe forteller om det, "Støtt sjåførenes opplagte krav til å få kontantfrie busser." Men Sverige har allerede lovfestet kontantfrie busser.

Fylkeskommunens hjemmesider opplyser at det er opprettet noen kommisjonærer hvor man kan få fylt på kortet for å forbedre situasjonen, men spørsmålet er
Kan sjåførene og passasjerene forvente seg noen forbedring av dette billetteringssystemet?

Svaret fra Fylkesråden ligger her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**