Venstre vil gi sparte sykepenger til Nav

Nav bør få de 3 milliarder kronene som Regjeringa sparer på at sykefraværet er lavere enn forutsatt i statsbudsjettet, skriver toppkandidatene Anne Margrethe Larsen og Stein Inge Dahn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Toppkandidatene Anne Margrethe Larsen og Stein Inge Dahn vil styrke Nav.

Toppkandidatene Anne Margrethe Larsen og Stein Inge Dahn vil styrke Nav.
Foto: Jan Kløvstad

Nav trenger et skikkelig teknologiløft. Det vil gi bedre kvalitet på saksbehandlingen og en mer effektiv organisasjon. Nav fikk ikke tilstrekkelig med penger til å gjennomføre den enorme omorganiseringen det tross alt er snakk om. Datasystemet er et av de aller største problemene. Det finnes tre forskjellige plattformer og hundre ulike systemer innenfor disse igjen.

Tall fra Arbeidsdepartementet anslår en nedgang i sykefraværet på 8 prosent fra 2009 til 2010. Det gir 3 milliarder kroner i besparelser. Disse pengene kan ikke gå til drift, men de kan puttes inn i investeringer for framtiden. Ved å slutte å bruke datasystemer fra 1980-tallet, vil de Nav-ansatte spare en masse tid og ressurser. Venstre mener Nav for lengst ville ha gått til banken og bedt om lån til nye IKT-systemer, dersom etaten var en privat bedrift.
Nå må lokale Nav-kontor kutte i antallet stillinger fordi de bruker så mye penger på å få datasystemene til å fungere. Det er sløsing av ressurser.

Problemene i Nav har skapt friksjon mellom flere kommuner og staten. Her i landsdelen kjenner vi til problemene i de fleste kommunene, og nå seinest aktualisert ved at Nav-sjefene i Kristiansand og Kvinesdal sa opp jobbene sine. Det er misnøye med at statlige stillinger og overføringer kuttes, uten at arbeidsoppgavene blir færre. La derfor Nav få besparelsen som følge av redusert sykefravær. Det vil styrke Nav og gi den enkelte ansatte og bruker en langt bedre hverdag.

Anne Margrethe Larsen og Stein Inge Dahn, fylkestingskandidater for Vest-Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**