Åpent gruppemøte/styremøte mandag 13. desember

ÅPENT GRUPPEMØTE MANDAG 13. desember 2010 kl 18.30
I tråd med møteplan innkalles det med dette til åpent gruppemøte i Nordre Aker Venstres bydelsutvalgsgruppa, med etterfølgende styremøte:
Mandag 13. desember 2010 kl. 1830-2000-(20.30).
Møtet holdes i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, møterom: Dampen i 1. etg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Forslag til saksliste:
Sak 01/10 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/10 Bydelsutvalgsmøtet 16. desember 2010. (Budsjettmøte)
Sak 03/10 Orienteringssaker
Sak 04 /10 Eventuelt

Sakslistene til politiske møter i bydelen finner du på bydelens hjemmesider
http://www.bydel-nordre-aker.oslo.kommune.no/lokalpolitikk/saker_og_protokoller/

I fortsettelse av møtet blir det åpent styremøte.

Velkommen
Oslo, den 8. desember 2010
For Nordre Aker bydelsutvalgsgruppe
Torhild Taklo Knutzen
Mobil: 48 25 00 28

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**