Fylket sa ja til direktebuss til Borgeskogen

I dagens fylkesutvalgsmøte ble det et enstemmig ja til å gjennomføre et 1-årig prøveprosjekt med tversgående bussforbindelse mellom Stokke sentrum og Borgeskogen næringsområde. —Et viktig prosjekt for å realisere fylkeskommunens tilretteleggerrolle som regional aktør, sier Venstres Kåre Pettersen i en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Buss Vestfold Miljo

Foto: Kåre Pettersen

Både i utkast til strategisk næringsplan for fylket og i arbeidet med Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) er tilrettelegging av kollektivtilbud til store bolig — og næringsområder en av de viktige områdene å satse på. Med dagens vedtak i fylkesutvalget innfrir fylkeskommunen på dette området, kommenterer Kåre Petttersen videre.

Dagens vedtak i fylkesutvalget har sin opprinnelse i en søknad fra Stokke kommune, som ble fremmet som et konkret tiltak av Kåre Pettersen (V) da kommunestyret i høst behandlet klima — og energiplanen for kommunen.

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Nå gjenstår arbeidet med å få ordningen på plass, og et godt samarbeid med de ulike aktørene innenfor kollektivtransporten; NSB, Vestviken Kollektivtrafikk, ekspressbussrutene og Stokke kommune. I tillegg blir det nå viktig å gå ut med en bred informasjon til mulige brukere i Borgeskogen næringsområde med sine ca. 2.000 ansatte.

Saken er omtalt i nettavisen til Tønsbergs Blad samt på lederplass i avisa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**