Lærertetthet og kompetanse – viktigere enn leksehjelp og frukt!

Guri Melby forkuserte på skolen i sitt innlegg i budsjettdebatten i Bystyret i dag. Venstre er krystallklar i sine prioriteringer innenfor skolepolitikk. Læreren med sin kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren for økt kvalitet i norsk skole! Les hele innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Satser på flere og bedre lærere

Skole, utdanning, undervisning, lærer, elev

Foto: Microsoft

Venstre har i hele denne perioden snakket om at gode lærere er den viktigste enkeltfaktoren for å få en god skole. Vi har fremmet forslag om kompetanseår for lærere, om forpliktende satsing på etter- og videreutdanning, og om flere lærere i stedet for leksehjelp i regi av ufaglærte. Vi har også hvert år prioritert skole høyt i budsjettet, og det vi har løftet fram hver gang er nettopp høyere lærertetthet og videreutdanning av lærerne; fordi vi tror det er det eneste som virker hvis vi skal nå de målene vi har satt oss for trondheimsskolen. I budsjettdebatten i fjor kritiserte jeg de rødgrønne for deres prioriteringer innenfor skolebudsjettet. Da kuttet de på lærertettheten, og de hadde ingenting til kompetanseheving for lærerne. I år er jeg veldig glad for at jeg slipper å gjenta den kritikken, tvert imot vil jeg gi ros for at de for 2011 har satt av penger både til økt lærertetthet og til kompetanseheving. Selvsagt kunne jeg ønsket meg mer på det siste punktet, for selv med dette budsjettet vil kommunen bare bruke 2/3 av de plassene vi tilbys i "Kompetanse for kvalitet". De rødgrønne skriver at de vil jobbe inn mot sentrale myndigheter for å endre tilskuddene slik at kommunen skal betale mindre, og staten mer. Dette har vi faktisk foreslått på Stortinget, i oktober i år, men de rødgrønne partiene stemte dessverre mot forslaget. Jeg har litt lyst til å sitere Trine Skei Grande, for hun sa i den debatten følgende: "Regjeringa har satset på frukt og grønt, økt timetall og gratis leksehjelp. Da går det ikke an å stå her og si at det er lærere som er viktigst, for da er det faktisk frukt og grønt, flere timer og leksehjelp med ufaglærte som er viktigst.

De rødgrønne prioriterer ikke
Budsjett handler jo om prioritering. Og selv om jeg nå har roset de rødgrønne for å bruke penger på lærertetthet og videreutdanning, så er det vanskelig å si at dette er noe dere har prioritert. I et budsjett der dere har mer penger til alle gode formål, som i hovedsak er dekket inn av engangspenger, så er det ikke vanskelig å legge på litt ekstra til skole heller. Og hva med resten av økonomiplanperioden, vil dere finne penger til videreutdanning ut over 2011? Det står det ingenting om. Vi har faktisk lagt inn en reell prioritering, vi tar penger fra leksehjelpsordninga og bruker den på kvalitetsheving i det ordinære skoletilbudet i stedet. Dette har vi begrunnet tidligere, men for å gjenta det kort så er hovedankepunktene våre mot dagens ordning at den ikke stiller noen krav til kompetanse hos leksehjelperne, og at den er ment for alle elever, og ikke de som trenger det mest. Jeg hørte fra en forelder for et par dager siden at skolen deres unger går på har døpt om ordningen fra "leksehjelp" til "leksevakt", og det mener jeg sier alt om innholdet i dette tilbudet. Jeg tviler ikke på at noen skoler har fått til gode ordninger, og at noen skoler ville prioritert dette tiltaket, men jeg mener det må være opp til den enkelte skole å avgjøre hvilke tilbud de trenger å gi for å sikre et best mulig opplæringstilbud til sine elever.

Ny uro rundt Kalvskinnet?
Det siste jeg vil ta opp er forvirringen de rødgrønne har skapt rundt skoletilbudet i byen. I fjor la de inn så store nedskjæringer på Kalvskinnet skole at det til slutt endte med nedleggelse, ved at alle foreldre og elever rømte fra skolen. Men gjennom budsjettforhandlingene sendte SV sterke signaler om at de ønsker en gjenåpning av skolen fra høsten av. Dette kan jeg ikke se er nevnt i budsjettet i det hele tatt. Betyr det at vi nå får en ny runde med strukturdebatt, eller er saken lagt død for evig og alltid?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**