Ny E18 og kystjernbane parallelt kan gi eit konkurransefortrinn

Ny E18 og kystjernbane parallelt kan gi eit konkurransefortrinn når Agder skal konkurrere med andre gode veg- og samferdselsprosjekt i andre delar av landet i neste nasjonale transportplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Av Jan Kløvstad, gruppeleiar for Venstre i Arendal bystyre

E18 bremsespor Brekka 1

Foto: Jan Kløvstad

jernbane

Foto: Jan Kløvstad

Ny E18 og kystjernbane parallelt kan gi eit konkurransefortrinn når Agder skal konkurrere med andre gode veg- og samferdselsprosjekt i andre delar av landet i neste nasjonale transportplan.
Nå må vi posisjonere oss og forsøke å nå måla så raskt som mogleg:
– Trygg og miljøvennleg ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal
– Samankopling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen
– Kystjernbane, og den må gå langs kysten.
Planarbeidet med ny E18 har gått seint grunna statleg somling med finansiering. Men nå er arbeidet godt i gang. Venstre ser sjansen til å få Tvedestrand-Arendal lenger fram i køen. Nå blir det bygd firefelts E6 og tospors Dovrebane parallelt mellom Minnesund og Hamar, i samarbeid mellom vegvesenet og jernbaneverket. Totalbreidda varierer mellom 73 og 80 meter, altså langt mindre enn folk flest vil tru. Dei fleste partia på Stortinget vil ha kystjernbane og kortare reisetid med tog Oslo-Kristiansand. Om vi kan drive planarbeid slik at det er plass til jernbanen stort sett langsmed E18 frå Brokelandsheia til Kristiansand kan vi både kome raskare i land med både veg og jernbane. Vi kan reise Kristiansand-Oslo på tre timar og vi kan gå på toget der folk bur. Slik framdrifta er nå er det klokt å detaljplanlegge vegen, og å ha areal klart for jernbane.
Venstre tok opp dette i samband med høyring for planarbeidet for E18, men møtte motstand. I samarbeidsmøte hos Vegvesenet 11. november blei vi både overraska og skuffa over at Oddvar Skaiaa i Jernbaneforum Sør avviste forslaget vårt. Skaiaa sa at forumet ikkje hadde bestemt seg endeleg for trasé, men at jernbaneforumet ser for seg ein jernbanetrasé som han sa det "på skrå fra Vegårshei til Arendal". I Arendal bystyre 18. november blei Venstres to representantar ståande heilt aleine om forslaget om å tenke jernbaneplanlegging langsmed den vegtraseen vi kjem fram til.

Men i ettertid har tre gledelege ting skjedd: På E18-seminar på Strand Hotell på Fevik 1. desember var det fleire planleggarar og samfunnsforskarar som såg poenget med kystnær jernbanetrasé og Jernbaneforum Sør delte ut brosjyre der det er teikna ein rett strek Brokelandsheia-Arendal). Same dag var Sosialistisk Venstrepartis Rune Sævre intervjua i Agderposten. Sævre og SV som stemte NEI til å tenke jernbanetrasé i E18planlegginga i Arendal bystyre har nå snudd. Bra!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**