Budsjettet for 2011

I år hadde Venstre laget et eget budsjettforslag sammen med Høyre og Frp. Dette for å raskest mulig gripe fatt i de problemene som er i økonomien vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Som dere fikk med dere i går nådde ikke dette forslaget opp, men vi legger det ut i sin helhet på hjemmesiden for gjennomlesning.
I menyen på venstre side finner dere hele forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**