De borgerlige partiene sikrer vann og avløp til Hødnebø

Distriktspolitikk var ett av de borgerlige partiene Frp, Krf. Høyre og Venstre´s tema da de torsdag fremmet forslag, og sikret flertall for vedtaket om å avsette hele 700.000 kroner til prosjektering og ferdigstilling av anlegg for vann og avløp fra Øysang til Hødnebø i løpet av 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Miljø er en av Venstres politiske hovedmål

Miljø er en av Venstres politiske hovedmål
Foto: Jan Kløvstad

Vi ønsker helt klart at det skal være adgang til variert bosetting i Risør og da må vi fatte de vedtak som er nødvendig og sikre at de som ønsker å bo utenom sentrumsområdene også får ta del i det vi andre tar som en selvfølge sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar.

For at vi skal få noe gjort er det noen som må gjøre noe, og nå har vi som valgte politiske

 Vi får jobben gjort sier Stian Lund (V) som aktivt jobber for at hele kommunen skal yte godt av godene

Vi får jobben gjort sier Stian Lund (V) som aktivt jobber for at hele kommunen skal yte godt av godene
Foto: Jan Einar Henriksen

representanter for partiene Venstre, Høyre, Frp og Krf lagt forholdene til rette for at de nå kan etablere vann og avløp fra Øysang til Hødnebø.

Dermed ligger alt vel tilrette for at det kan bi en positiv utvikling og nyetableringer i Hødnebøgrenda og de omliggende områdene og det er svært positivt. Kjenner jeg oppsitterne rett griper de sjansen og deltar aktivt i arbeidet med sikre en god gjennomføring av prosjektet avslutter Henriksen.

Klima og miljøsertifisering
Under budsjettdebatten fremmet også de borgerlige partiene forslag om å implementere Risør kommunes klimaplan og iverksette miljøsertifisering for Risør kommune i løpet av 2011, jf også vedtak for 2010 budsjett hvor det også var avsatt samme beløp til ISO sertifisering/miljø sertifisering som bystyret nå igjen ber rådmannen iverksette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**