Skole er en av Venstres hovedområder

Det er vi heldigvis ikke alene om å sette fokus på, og sammen med våre samarbeidspartnere i Krf, Høyre og Frp klarer vi å omsette våre politiske mål til politisk handling, og det gir igjen positive resultat vi bare kunne sett langt etter dersom vi ikke viste noen vilje til å samarbeide med andre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Steinar Gundersen (V). Vi måles gjerne på oppnådde resultat

Steinar Gundersen (V). Vi måles gjerne på oppnådde resultat
Foto: Jan Kløvstad

Nå er det ikke noe nytt at venstre satser på skole, det er jo ett av våre fire definerte hovedområder sier leder i Risør Venstre, med klar hentydning til ordfører og andre representanter fra Rødt som under budsjettdebatten mer enn antydet at siden de borgerlige nå hadde tatt rødts budsjettposter inn i flertallets budsjettforslag, kunne de stemme for forslaget da det kom til votering.

 Stian Lund (V) Å ha fullverdig barnehage- og barneskoletilbud på Hope, Søndeled og Risør er en viktig Venstresak

Stian Lund (V) Å ha fullverdig barnehage- og barneskoletilbud på Hope, Søndeled og Risør er en viktig Venstresak
Foto: Jan Einar Henriksen

Det er jo ikke slik at vi sitter og venter på at AP, Rødt, Uavhengige og SP skal komme med sine forslag for så å ta deres forslag – det faller på sin egen urimelighet og det er nok å vise til de forslag mindretallet har fremmet de siste årene. Hentydningen om at de borgerlige partiene skulle ha “stjålet” andres budsjettforslag fra formannskapets møte tar vi derfor med stor ro i Venstre og det regner jeg med at de andre borgerlige partiene også gjør sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen.

Dersom noen lurer på hva Risør Venstre gikk til valg på i 2007 er det bare å sjekke vår valgbrosjyre som er enkelt tilgjengelig på vår hjemmeside. Der vil dere bl.a. finne følgende under skole og oppvekst:

RISØR VENSTRE VIL —
• ha fullverdige barnehage- og barneskoletilbud på Hope, Søndeled og i Risør
• gi økt støtte til tiltak for elever med særskilte behov
• ha gode dataverktøy for elever og lærere
• oppdatere skolens fagrom og sikre tilgang til de læremidler Kunnskapsløftet krever

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**