Risør Venstre gratulerer Kirsten, Turid og Kittel

Kirsten Hellerdal fikk torsdag Risør kommunes kulturpris for 2010, Turid Reiersen, leder av kommunens renholdsavdelingen fikk Risør kommunes arbeidsmiljøpris for 2010 og sist, men ikke minst fikk Kittel Gjernes Risør kommunes tilgjengelighetspris for 2010. Alle tre fikk sine høyst vel fortjente priser med diplom, blomster og dertil hørende sjekker og Risør Venstre stiller seg i rekken av gratulanter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Her jobbes det med uteserveringen på Hukken Bar og som nå førte til at Kittel Gjernes fikk Risør kommunes tilgjengelighetspris 2010

Her jobbes det med uteserveringen på Hukken Bar og som nå førte til at Kittel Gjernes fikk Risør kommunes tilgjengelighetspris 2010
Foto: Jan Einar Henriksen

Dette er erkjentlighetspriser som alle er helt etter mitt hjerte sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar til de tre prisutdelerne.

Via budsjetttildelinger øker vi som lokalpolitikere fokus på HMS tiltak og HMS opplæring, som igjen vil gjøre arbeidsdagen enklere for våre ansatte og skape en økt forståelse for hvor viktig det er å ta vare på vår viktigste ressurs nemlig de ansatte å en god måte sier Henriksen Dette er en relativt ny pris og er med på å sette et positivt fokus på nettopp arbeidsmijø og det er bra.

At universell utforming og tilgjengelighet er bakt inn i en barløsning slik vi ser det på Hukken viser at tilgjengelighet til alle faktisk er langt fremme i tanken hos de som i dag skal bygge nytt eller renovere gamle sentrumsbygninger, og det er i så måte svært hyggelig at Kittel Gjernes får prisen i år.

Kulturprisen er det alltid noe spesielt med og den henger høyt i alles hjerter og når en ser på alt det årets prisvinner Kirsten Hellerdal har betydd for kulturen i Søndeled og Risør opp gjennom de siste 30-40 årene er det lett å forstå at det er en godt kvalifisert og vel fortjent prisvinner som stakk av med Risør kommunes kulturpris for 2010.

Risør Venstre gratulerer Kittel Gjernes, Turid Reiersen og Kirsten Hellerdal med de tildelte prisene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**