Vil avvikle parlamentarismen i Nord-Trøndelag

Fylkestingsrepresentant Marita Ramberg Røthe vil avvikle den fylkeskommunale parlamentarismen i Nord-Trøndelag. I fylkestinget fremmet hun derfor et forslag om at fylkeskommunen gjeninnfører formannskapsprinsippet fra valgperioden 2011-2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Marita Røthe

Foto: Øystein Mørkved

-Venstre mener at formannskapsmodellen sikrer best demokratisk styring av fylkeskommunen. Formannskapsmodellen sikrer bruk av åpne møter gjennom hele den politiske behandlingsprosessen og involverer posisjon og opposisjon i alle politiske organer, sier Marita Ramberg Røthe.

Nord-Trøndelag Venstre stemte i mot at parlamentarisme skulle innføres i Nord-Trøndelag i 2003. Nord-Trøndelag Venstre har også for valgperioden 2007 — 2011 programfestet at partiet skal ta initiativ til at systemet med fylkeskommunal parlamentarisme blir avviklet.

-Den fylkeskommunale parlamentarismen ble innført i Nord-Trøndelag, og Venstre har forholdt seg til gjeldende politisk organisering, sier Marita Ramberg Røthe. Forslaget fikk 4 stemmer i fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**