Når taushet er tull!

Utbygging av E-18 på strekningen Gulli-Langåker kan bli unødvendig forsinket fordi samferdselsminister og øvrige statsråder tydeligvis ikke er enig om å få oversendt proposisjonen som kan si ja til start på anbudsprosessen for ny E-18. —En forakt overfor Vestfoldsamfunnet, kommenterer Kåre Pettersen, som er medlem av hovedutvalget for samferdsel i fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Selv om hele Vestfoldsamfunnet er klare og bompengefinansiering er bestemt, velger Meltveit Kleppa å være taus med hensyn til hvor saken står. Da Borghild Tenden utfordret samferdselsministeren i forrige uke på hva som nå gjenstår før det kan bli gitt et klarsignal til veimyndighetene, var svaret at det fremdele var noe uavklart mellom departementer.

 Nåværende E-18 og Raveien ved Tassebekk

Nåværende E-18 og Raveien ved Tassebekk
Foto: Statens Vegvesen

Alle politiske partier, LO, NHO og en lang rekke organisasjoner i fylket ser fram til å få på plass en ny trafikksikker E-18 på strekningen i midtfylket.

I onsdagens møte i hovedutvalget for samferdsel og næring spurte Kåre Pettersen om veisjefen i fylket kunne gi en orientering om saken, slik Vegvesenet så saken. Veisjef Tore Kaurin kunne opplyse at det ikke stod på noe fra deres side. de håpet bare at proposisjonen kunne oversendes Stortinget så snart som mulig, slik at nødvendige dokumenter for anbudsprosessen kunne foreberedes og sendes ut.

I stedet velger samferdselsministeren å være taus. Det er dessverre ikke alltid at taushet er gull!

Saken er også omtalt i nettutgaven til hhv Sandefjords Blad og Tønsbergs Blad.

Vestfold fylkesting vedtok i sitt møte tirsdag 14.12, enstemmig å sende en uttalelse til samferdselsministeren, som du kan lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**