Styreaktiviteter i Nordland Venstre 2011

Agenda til og referater fra styremøtene i Nordland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


2011
Januar:
9. Ekstra ordninært telefon styremøte
– klikk her for referat fra møtet.
21. Ekstra ordninært styremøte – klikk her for referat fra møtet.
31. Ekstra ordinært telefon styremøte – klikk her for referat fra møtet

Februar:
11. Styremøte (fredag kl 18) – klikk her for referat fra møtet

Mars:
11. -12. Styremøte (fredag kl 18 — lørdag kl 12) – klikk her for referat fra møtet

Mai:
27. – 28. Styremøte (fredag kl 18 — lørdag kl 12) – klikk her for referat fra møtet

September
24. – 25. Styremøte – klikk her for referat fra møtet

November:
19. – 20. Styremøte – referat fra møtet

I mellom de planlagte styremøtene vil arbeidsutvalget jobbe. Det vil også bli arrangert styremøter på telefon mellom de som er satt opp i møteplanen.

ARKIV:
Styreaktiviteter i Nordland Venstre 2010
Styreaktiviteter i Nordland Venstre 2009

<---- til organisasjon siden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**