Vil satse på barn og unge

Levanger Venstre vil ha en kraftig satsning på barn og unge. — Vi foreslår derfor en årlig økning på 5 millioner kroner til slike tiltak de neste fire årene, sier leder i Levanger Venstre, Karl M. Buchholdt. Forslaget vil bli tatt opp ved behandling av Levanger kommunes årsbudsjett for 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Det er førstkommende onsdag Levanger kommunestyre skal behandle årsbudsjettet for 2011 og økonomiplan for perioden 2011- 2014. —I budsjettdokumentet kan vi lese at flere av enhetene innen oppvekstsektoren i kommunen mener at budsjettet er svært stramt. Rådmannen skriver også at nye tiltak for barn og unge med særskilte behov må finansieres gjennom å redusere tilbudet til de øvrige elevene i skolen, sier Buchholdt. Han forventer derfor at kommunestyret slutter seg til Venstres forslag om å øke rammene til oppvekstsektoren.

Buchholdt mener at Levanger kommune må satse sterkere på skole og oppvekst. -Her legges en viktig del av grunnlaget for fremtidens demokrati og verdiskapning. Det krever en sterkere fokus på denne gruppen i budsjettsammenheng, sier Buchholdt. De økte utgiftene tas inn gjennom kutt i administrasjon og lavere overføringer til Innherred Samkommune.

Venstre har også utarbeidet to mindre tilleggsforslag til kommunebudsjettet. For det første oppretter partiet et årlig tilskudd til bredbåndsutbygging i kommunen med en halv million kroner. For det andre vil Venstre miljøsertifisere kommunens egne virksomheter. —Dette er tidligere utredet, men det er ikke lagt inn i budsjettdokumentet, sier Buchholdt. -Tiltaket er beregnet til å koste 30 000 kroner i 2011, og da skjønner jeg ikke hvordan rådmannen kan hevde at han ikke har penger til dette i et budsjett på over 1 milliard kroner, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**