Ja til filmsenter i Vestfold

Etter en lang og til dels kronglete saksgang var det endelig klart for fylkestinget til å kunne ta en beslutning om støtte til etablering av et regionalt filmsenter. Fra Venstres side har vi vært klare hele veien på at vi ønsker Vestfold med på filmkartet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Film

Foto: Microsoft

Det var derfor svært gledelig at fylkestinget i går fattet et positivt vedtak i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan. Alle partier med unntak av FrP gikk inn for tiltaket.

Det ble bevilget penger fra regionalt utviklingsfond for prosjektets første tre år. Nettopp at det er fra regionalt utviklingsfond midlene hentes, kommenterte også Aina Dahl (V) da hun tok ordet i saken. — Er det noe som kan kalles regional utvikling så må jo dette være et svært godt eksempel, sa hun og henviste til vedtektene for fondet. Med en satsing på filmsenteret ivaretar man en riktig satsing innenfor områdene utdanning, kultur — og næringspolitikk.

Her står det bl.a. at "…fondet skal benyttes til finansiering av strategisk utviklingsarbeid, programmer og avgrensede prosjekter og tiltak relatert til fylkeskommunens regionalpolitiske rolle.

Fondet har et særlig ansvar for å støtte utviklingstiltak hvor fylkestinget har forutsatt fylkeskommunal medvirkning og tiltak som fremmer samarbeid med og mellom andre regionale aktører, herunder andre fylkeskommuner, kommuner, statlige organer og næringslivet.

Fondet kan yte støtte til enkeltprosjekter som del av finansieringsopplegg der fondets medvirkning utløser midler fra andre offentlige eller private kilder."

Logo Vestfold Filmforum

Foto: Vestfold Filmforum

Saken har vært behandlet i hovedutvalg for kultur, hvor nestleder i utvalget, Venstres Fred R. Fredriksen, også fremmet forslag om en positiv innstilling til etablering av filmsenter i fylket da saken ble behandlet der i høst.

Det har vært et politisk flertall for etablering etter behandlingen i fylkesutvalgets septembermøte. -Da må det være opp til oss fylkespolitikere å finne en god løsning, uttalte Venstres gruppeleder Kåre Pettersen i en tidligere kommentar til Tønsbergs Blad.

Venstre er svært glade for at det nå er klart for filmesenteretablering også her i fylket. En lang prosess som startet med at Vestfold fylkeskommune i april 2009 tok initiativ til et filmpolitisk verksted, har nå endelig kommet i mål.

Vestfold Filmforum har kommentert fylkestingets vedtak på sine egne nettsider som du kan lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**