Vil bruke Østfold Energi-utbyttet på å redusere arbeidsledigheten

600 flere østfoldinger vil være arbeidsledige neste år samtidig som det ikke er totalvekst i antall bedrifter og arbeidsplasser. – Dette viser at vi trenger en aktiv næringspolitikk – som skaper nye, ikke bare forsøker å verne gamle arbeidsplasser, sier Venstres førstekandidat til fylkestinget Per Magnus Finnanger Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Østfold Venstre har foreslått i sitt utkast til fylkesvalgprogram at utbyttet fra Østfold Energi skal øremerkes næringsutvikling for å sikre økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i Østfold.

Per Magnus Finnanger Sandsmark

– Dette viser at arbeid til alle må være jobb nummer én i årene som kommer. Da må vi lage gode tiltak for de bedriftene som fins i dag og de bedriftene som skapes i morgen. Etter å ha besøkt et titalls bedrifter i Østfold denne høsten ser vi at det er behov for mindre byråkrati og mer handling i næringspolitikken, sier Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget, Per Magnus Finnanger Sandsmark.

Industri, tannhjul

Foto: Microsoft

– Ved å bruke pengene fra verdiskapingen i Østfold Energi kan vi skape flere verdier, i form av bedrifter, arbeidsplasser og gode varer og tjenester til østfoldinger og resten av verden, argumenterer Finnanger Sandsmark. – Da skaper vi en aktiv næringspolitikk, hvor vi bruker vårt eierskap i en bedrift til å sikre veksten i det private næringslivet, avslutter han.

Les mer hos NRK Østfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**