– Bra at flere slutter seg til

Toril Berge er godt fornøyd med at Oslo SV nå går inn for å tillate heroinassistert behandling av visse rusavhengige. Oslo Venstre programfestet dette i 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Oslo bystyre behandlet onsdag en høringsuttalelse til Stoltenbergutvalgets innstilling. Utvalget har utredet ulike forslag til endringer i behandlingen av rusavhengige.

Et samlet bystyre gikk imot forslagene om at staten skal overta et større ansvar for koordineringen av rusbehandling og rusomsorg.

Toril Berge

Foto: Reidar Lerdal

– Bystyret understreker med dette at kommunen må ha det overordnede ansvaret, sier Toril Berge. Hun er Venstres representant i bystyrets helse- og sosialkomité.

Flere følger Venstre
SV har nå i likhet med Venstre gått inn for heroinassistert behandling av visse pasientgrupper, slik flertallet i Stoltenbergutvalget foreslår. Også Oslo Ap åpner nå for muligheten til å bruke heroin som legemiddel.

Dette standpunktet har Venstre stått alene om hittil. Oslo Venstre programfestet innføring av heroinassistert behandling i sitt bystyrevalgprogram i 2007. I 2009 ble standpunktet også tatt inn i Venstres stortingsvalgprogram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**