Flertallet prioriterer snømåking fremfor barnehage

Venstre på Nøtterøy ønsket å sikre at dagens bemanning i barnehagene ble opprettholdt, men fikk dessverre ikke gjennomslag for dette i kommunebudsjettbehandlingen. Noe en usedvanlig stor gruppe tilhørere, bestående av barnehageansatte og -foreldre, skuffet måtte konstatere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er viktig at det er nok lærere tilstede i på skolene. Det å gi barna som går i skolen i dag en god undervisningshverdag, er en investering i fremtiden.

Barnehage

Venstre er derfor glad for å kunne være med å sikre en god bemanning i skolene også for neste år.

Den pedagogiske opplæringen starter ikke på skolen. Det begynner tidligere. I barnehagen får barna et viktig tilbud som er med å legge grunnlaget for en langt og godt opplæringsløp. Venstre ønsket derfor å sikre at dagens bemanningsnorm ble opprettholdt, også her.

Vi fikk dessverre ikke gjennomslag for dette i denne vinterens budsjettbehandling. Flertallet ville heller prioritere servicebrøyting. Det vil si å måke snø på noen utvalgte private veger.

Snø

Foto: Asgeir Osnes

Det er helt klart et viktig tilbud for dem som er omfattet av det, men så lenge dette bare kommer et lite mindretall til gode, og mange fremdeles holdes utenfor ordningen, ønsket vi å bruke disse middene annerledes.

"Vi setter en god sak opp mot noe vi prioriterer litt mindre, og da havner vi i en slik situasjon" sa Venstres Arne Magnus Berge under sitt innlegg i budsjettbehandlingsdebatten. Han fortatte: "Det er ikke en kommunal oppgave å brøyte private veger. Det har vi ikke råd til i en situasjon som det vi er i i dag. Da må vi heller prioritere andre mer viktige ting."

Det er et spørsmål om prioriteringer, vi ville prioritere barna, og kvaliteten på deres barnehagetilbud. Flertallet prioriterte annerledes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**