Fylkessammenslåing basert på fakta

Kåre Gunnar Fløystad (SP) føler han har en pistol i ryggen. Han mener Fylkesordfører Thore Westermoen (KRF) i Vest-Agder drar ned sakligheten ved å komme med “trusler” overfor Aust-Agder. “Trusselen” går ut på at flere kommuner, og da spesielt Lillesand, vil søke overgang til Vest, skrivar Aslak Skripeland, 5.kandidat for Arendal Venstre til kommunevalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er naturlig å tro at de kommuner med klart Ja-flertall vil vurdere dette. I Lillesand sitt tilfelle er det allerede bestemt å søke overgang om vi ikke blir ett Agder. Men det er helt klart at det er Kåre Gunnar Fløystad som drar ned sakligheten, da han ser bort fra uttalelser fra sin egen kommunalminister.

 Aslak Skripeland

Aslak Skripeland
Foto: Jan Kløvstad

Vikarierende stortingsrepresentant Haugland (FRP) forsommeren 2010 spurte kommunalminister Liv Signe Navarsete (SP) om denne problemstillingen. Og selv om kommunalministeren ikke vil gi resultaten av en slik søknad på forhånd, går det helt klart frem av svaret at “søknader vil bli grundig vurdert, med øye for hva som gagner både kommunene og fylkene best”.

Videre, siden antallet stortingsrepresentanter også har vært debattert, vil en slik overgang også kunne slå uheldig ut for Aust:
“I følge inndelingsloven er det Stortinget som skal avgjøre saker om deling av fylker og saker om endring av fylkesgrense når mandatfordelingen til Stortinget kan bli endret. Dersom det samlede innbyggertallet i kommunene som eventuelt søker overgang er så høyt at det vil kunne medføre endring av mandatfordelingen, vil jeg derfor legge saken fram for Stortinget til beslutning.” sier Kommunalministeren.

Det er derfor naturlig å si at et nei til ett Agder vil i fremtiden bety svakere representasjon fra Aust-Agder på stortinget. Her står et argument sterkt, nemlig at ett Agder har mer slagkraft.

Det er forøvrig viktig å merke seg at vikarierende stortingsrepresentant Haugland har markert seg som Ja-tilhenger. Det er mange gode politikere og innbyggere som har markert at de har sett fornuften i ett Agder, nå gjenstår jobben med å overbevise resten.

Det hjelper ikke at politikere som tilfellet her ved Kåre Gunnar Fløystad forsøker å unngå de svar og utredninger som er gitt, og begir seg hen på feilaktige vurderinger og uttalelser. Kåre Gunnar Fløystad må ta inn over seg at Thore Westermoen ganske enkelt minner oss på de fakta som har blitt presentert i debatten om ett fylke.

Og ett fakta, som Kåre Gunnar Fløystad igjen ikke nevner, er at sykehusdebatten har blitt feilaktig blandet inn i fylkesdebatten. Det er bare å minne Fløystad på igjen at våre sykehus er organisert under Helse Sør-Øst, ikke Agder fylkene. Igjen bidrar Fløystad til forvirring.

Og videre, hva er ett felleskap verdt hvis det er basert på tvang? Om kommuner Aust i Aust-Agder søker overgang med et klart ja-flertall, skal vi da ikke respektere dette like mye som et nei til å slå sammen Aust og Vest? Krever ikke motstanderne at vår folkeavstemming skal bli respektert?

Så det er definitivt ikke “trusler”, men fakta som kommer frem. Det er viktig at vi ikke “glemmer” de svar og utredninger som er gitt, slik at vi kan fatte den beste beslutningen. Alle beslutninger har en konsekvens, også et nei til ett Agder.

Aslak Skripeland
Arendal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**