Politisk organisering i Østre Toten

I strukturkomiteens arbeid kommer det fram et forslag om å redusere antallet kommunestyrerepresentanter fra 37 til 29 i neste periodes kommunestyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi i Østre Toten Venstre kan ikke stille oss bak et forslag til en slik reduksjon av det frie lokaldemokratiet.

Venstre er opptatt av et bredt demokrati hvor alle stemmer skal høres og telle.

Med færre representanter, reduseres også bredden. Politikere bør ikke være «profesjonelle» utøvere, de er valgt av innbyggerne og er deres talerør i kommunen. Innbyggernes eierskap til politiske beslutninger er en avgjørende verdi i et levende demokrati. Vi i Venstre frykter at dette kan bli borte hvis det blir færre å spille på i politikken. Færre representanter kan også øke særinteressenes makt? Representantene skal også representere mangfoldet og det brede lag av befolkningen. Færre representanter er i seg selv en nedbygging av demokratiet. Partiet Venstre som demokratibygger, kan ikke være med på å bygge demokratiet ned.

Det er videre viktig for oss at det stimuleres til deltakelse. Ved å redusere antallet representanter, reduseres også mulighetene til å delta. Vi tror ikke dette er måten å få flere interessert i politikk på. Vi tror det er viktigere at det er mange nok representanter med, slik at det politiske arbeidet kan fordeles på flere. Vi ønsker et best mulig tilbud av offentlige finansierte tjenester til innbyggerne, der politikerne står til ansvar for sine velgere. Dette tror vi kan svekkes ved færre å fordele dette ansvaret på.

Unn Sethne, medlem Kommunestyret
Dag Løken, vara Kommunestyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**