Underlig vedtak i Østre Toten

Venstre i Østre Toten syns det er forstemmende å se at BU ikke går inn for å støtte næringshagen i arbeidet med å skape nye bedrifter, og håper at det hele bunner i at de ikke har satt seg inn i Kapp Næringshages virksomhetsområde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Dersom det er et bevisst valg om ikke å støtte næringsutvikling i kommunen er det alvorlig.

Oppslaget blir ekstra tydelig fordi det settes ved siden av et oppslag fra en trikk i Oslo, der flere av kommunens politikere og næringsdrivende (inkludert undertegnede) diskuterte nettopp dette: Hvor viktig det er å ha miljøer som legger til rette for og støtter opp under gründervirksomhet? For mange av dem som vurderer å flytte tilbake er dette avgjørende.

Arbeiderpartiet i Østre Toten og Uavhengig vet kanskje ikke at ca. 70 prosent av alle bedrifter i Norge har under 10 ansatte….

Venstre håper Kapp Næringshage påklager vedtaket. Det går ikke an å sende slike signaler, spesielt ikke sett i sammenheng med det viktige arbeidet i å bli en del av det statlige nærings­hage­programmet.

Helga Feste Hunter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**