En god ide er like god uansett hvor den framsettes

Fylkestinget behandlet i forrige uke evalueringsrapporten av Innovasjon Norge. -I dag vektlegges ofte regionale forutsetninger i stor grad, sa Kåre Pettersen i debatten. Det kan sies svært kort: En god ide er en god ide uansett hvor i Norge den framsettes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

God ide

Foto: Microsoft

Dette er ikke helt tilfelle i dag, fortsatte han. Innovasjon og internasjonal konkurranseevne må være de viktigste kriteriene som vektlegges når midler fra Innovasjon Norge skal fordeles.

Offentlige virkemidler skal være tydelig på om de er målrettet mot nyskaping for gründere og bedrifter over hele landet, eller om virkemidlene har som hovedhensikt å sikre bosetting. Venstre mener et viktig tiltak for å oppnå dette er å dele Innovasjon Norge i to ulike enheter.

Den ene delen skal være en målrettet nyskapingsdel for gründere og bedrifter i hele landet. Formålet med denne delen må være å stimulere til at gode ideer settes ut i livet uavhengig av hvor i landet den oppsto. Den andre delen skal ta distriktshensyn og ha et virkemiddelapparat for distriktsutbygging med hovedhensikt å sikre bosetting og landbrukspolitiske mål.

Abid Raja og Trine Skei Grande fremmet for 1 år siden et representantforslag i Stortinget om omorganisering og fristilling av Innovasjon Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**