Nina Fauske Aas overtar for Kristine Jarvaag-Wilkie i kommunestyret på Nøtterøy

Nina Fauske Aas tiltrer som fast møtende kommunestyrerepresentant for Venstre på Nøtterøy fra begynnelsen av 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Kristine Jarvaag-Wilkie

Kristine Jarvaag-Wilkie
Foto: Privat

En av våre kommunestyrerepresentanter, Kristine Jarvaag-Wilkie, har søkt om fritak fra sine verv i kommunen for resten av valgperioden 2007 — 2011. Jarvaag-Wilkie skal ut i fødselspermisjon og søkte derfor om fritak fra og med 01.01.2011.

Jarvaag-Wilkie er medlem av kommunestyret og varamedlem i formannskapet og i hovedutvalgene helsevern og sosial omsorg og miljøvern og kommunalteknikk.

Siden 2011 vil være det siste året av inneværende valgperiode, var det mest hensiktsmessig å frita henne for resten av perioden. Dette var også i henhold til rådmannens anbefaling, som også vektlegger at det kan være vanskelig å skjøtte sine verv i den tiden hun er i fødselspermisjon.

Person


I kommunestyret er det automatisk opprykk, noe som innebærer at Nina Fauske Aas rykker opp og blir fast møtende representant for Venstre i kommunestyret resten av valgperioden.

Nina Fauske Aas

Nina Fauske Aas

Vi takker Kristine for innsatsen,
og ønsker Nina lykke til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**