150.000 kroner til Risør Bluegrassfstival

Norsk Kulturråd har tildelt Risør Bluegrassfestival 150.000 kroner for 2011, og beløpet er en videreføring av tilsvarende tilskudd i 2010. Den samlede tildeling til tre festivaler i Aust Agder er 900.000 kroner hvorav 500.000 går til Canal Street mens Skjærgårds M&M festival øker sitt tilskudd til 250.000.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Dagfinn Pedersen høster anerkjennelse for sitt arbeide med Risør Bluegrassfestival

Dagfinn Pedersen høster anerkjennelse for sitt arbeide med Risør Bluegrassfestival
Foto: Jan Einar Henriksen

Dermed befester Risør Bluegrassfestival sin posisjon blandt landets mange ulike festivaler, og det er ingen tvil om at Dagfinn Pedersen har gjort seg fortjent til kulturprisen han fikk tildelt av Risør kommune, som også støtter festivalen med 50.000 kroner over kommunens budsjett for 2011.

Kulturrådet har denne høsten behandlet 173 søknader om støtte til musikkfestivaler, med samlet søknadssum på over 106 millioner kroner. Dette er en økning i søknadssum på over 10 millioner kroner sammenlignet med fjoråret, uten at det har vært en økning av den totale rammen til fordeling. Norsk kulturråd har fordelt til sammen 32,8 millioner kroner for 2011 til 99 musikkfestivaler over hele landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**