6878 innbyggere i Risør ved årsskiftet 2011

Ifølge en ny prognose fra SSB vil Risør få en befolkningsvekst på -16 i 2010 og ende opp med 6878 innbyggere ved årsskiftet 2011. Samlet får de fem kommunene i Østreginonen få en befolkningevekst på 13 innbyggere fordelt slik: Åmli (-31), Gjerstad (-7), Vegårshei (31), Tvedestrand (36) og Risør (-16)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Tall fra Rektor ved Risør barneskole viser at det er en urovekkende stor reduksjon i antall skolebarn i Risør

Tall fra Rektor ved Risør barneskole viser at det er en urovekkende stor reduksjon i antall skolebarn i Risør
Foto: Gjesdal Venstre

Til sammenligning vil de fem kommunene Arendal (507), Froland (137), Grimstad (402), Lilesand (259) og Birkenes (95) få en samlet vekst i befolkningstallet på hele 1400 innbyggere. Holder prognosen fra SSB vil gapet mellom befolkningsveksten i Risør og kommunene vest for oss bli urovekkende stor.

Risør Venstre har nådd de fleste av delmålene for valgperioden 2007 – 11, men vi har en utfordring om vi skal nå våre hovedmål om økt bosetting og økt næringsutvikling sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar til prognosen fra SSB.

Tall fra skolesektoren viser at antall elever i barne- og ungdomsskolene i Risør er redusert med rundt 27 % fra 2001 til 2015, dvs tall basert på antall fødte i perioden 1995 til 2009 og som dermed vil være elever i den aktuelle tidsperiode, og det gir oss all grunn til ettertanke.

Bli med på vår politiske dugnad

Da er det lett å tenke at dette må politikerne ta ansvar for, og det gjør vi gjerne, men samtidig er det viktig å se at befolkningsendringer skjer over tid og at endringer for å få til noe nytt ikke skjer over natten. Skal vi lykkes må vi tørre å stille spørsmål, gå utenom den vante rammen og ha ansatte og politikere som er endringsvillige og endringsdyktige.

Risør Venstre er et lokallag i vekst med mange nye politikere og med god velgeroppslutning (13,8 % ved kommunevalget i 2007). Bli med Risørs liberale parti på oppturen videre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**