Nye vedtekter og planer for 2011

Årsmøtet behandlet og vedtok nye vedtekter for lokallaget. Disse er nå oversendt fylkesstyret for endelig godjenning. Velfortjent takk og oppmerksomhet gikk til utvalget som har utarbeidet de nye vedtektene. Videre vedtok vi å arrangere et nytt medlemsmøte så snart som mulig – helst i februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Dette medlemsmøtet vil få en dagsorden som er knyttet til at vi går inn i et valgår
Oppfølging av nominasjonskomiteens og programkomiteens arbeid fram mot valget 2011.
Drøfting av andre temaer knyttet til planlagte aktiviteter i valgåret.
Vi ønsker også å gå gjennom de åpne gruppemøtenes funksjon/rolle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**