Øystein Haga: – Det er viktigere å stimulere ønsket utvikling enn å forby uønsket

– Det er viktigere å stimulere ønsket utvikling enn å forby uønsket, sa Venstres Øystein Haga i fylkesutvalget i Aust-Agder, og kjempa for å stimulere bysentra mer enn kjøpesenter langs E18.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Agderposten har omtalt debatten:

Sentergrense på vent
Fylkesutvalget utsatte som ventet saken om hvor store nye forretninger på Stoa og i Sørlandsparken må være for å etablere seg.

( Av Jon Andreassen og Liv Ekeberg)

Utvalget behandlet i går fylkesrådmannens forslag til arealbegrensning for handel, men kom tidlig frem til at det beste var å utsette saken, slik mange politikere antydet i gårsdagens utgave av Agderposten.

Mange innspill

– Dette blir ikke realitetsbehandlet i dag, men vi gir signaler for videre behandling, sa fylkesordfører Laila Øygarden under gårsdagens møte.

Det ble heller ikke fattet noe vedtak omkring forslaget om å få med Krøgenes, Harebakken og Strømsbusletta i sentrumsdefinisjonen.

Fylkesmannen har imidlertid fått en god del å pusle med frem til neste fylkestingsmøte den 25. januar.

På gårsdagens møte kom det nemlig en rekke innspill, og opposisjonsleder Arne Thomassen (H) var en av dem som kom med flere forslag på vegne av opposisjonspartiene Frp, Venstre og Høyre:

– Sentrumssonene utvides etter den enkelte kommunes behov. For Arendal gjelder det Harebakken, Krøgenes og Strømsbusletta. For Grimstad gjelder det campus Grimstad.

– Begrensningene nord for E18 må minimaliseres for at Bergemoen skal få utvikling.

– Dette er en sak jeg brenner veldig for, sa Thomassen.

Ønsker ikke totalgrense

Opposisjonspartiene ønsker at minste tillatte enhetsstørrelse for butikker skal være 2.000 kvadratmeter på Stoa mot foreslåtte 5.000, og for Sørlandsparkens del 3.000 kvm.

Det er mindre enn en tredjedel av den foreslåtte enhetsstørrelsen på 10.000 kvm.

Tellef Inge Mørland (Ap) foreslo en enhetsstørrelse på Stoa på 1.500 kvm, og at det ikke blir noe grense på total utbyggingsstørrelse.

I Sørlandsparken Øst går partiet inn for en grense på 3.000, og heller ikke her ønskes det noen totalgrense.

Arbeiderpartiet ønsker også at Krøgenes og Strømsbusletta blir med i sentrumsdefinisjonen.

Politikerne er åpenbart veldig usikre på planene, noe som også kom til uttrykk i Øystein Hagas (V) åpne spørsmål til utvalget.

– Hva skjer hvis det vi vedtar strider mot rikspolitiske intensjoner gitt i 2008? Vi er bedt om å utvikle bærekraftige handels- og bysentre, sier Haga.

Han siterte også NHO-melding der det heter at:

– Det er viktigere å stimulere ønsket utvikling enn å forby uønsket.

For øvrig la han til at Venstre støtter forslaget om en konsekvensutredning.

Nå skal administrasjonen i fylket samle de nye innspillene i et nytt forslag som presenteres på neste møte i fylkesutvalget 25. januar, og det de kommer frem til der vil bli sendt ut til ny høringsrunde.

Endelig vedtak for det som heter regional delplan for senterstruktur og handel i Aust-Agder vil først bli fattet av fylkestinget i april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**