Vil ha eget oppfølgingssenter for narkotikaavhengige

– Narkomane skal møtes med varme hender av levende mennesker. Et godt tiltak er å opprette mottaks- og oppfølgingssentere, som kan sees på som et «NAV»-senter der narkomane kan finne alle hjelperne på ett sted, sier tidligere justisminister Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Odd Einar Dørum i Svelvik

Foto: Kåre Pettersen

Dørum er nå leder for Kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD). Forslaget lanseres i en høringsuttalelse som rådet har gitt til Justisdepartementet om Stoltenbergutvalgets innstilling.

– Rusmisbrukernes behov må sees i en tverrfaglig sammenheng, sier Odd Einar Dørum til Dagbladet. – Et av hovedmålene er å redusere ventetiden for poliklinisk behandling. Vi må ha et skreddersydd hjelpeapparat som samsvarer med prinsippet i Portugal-modellen. Alle skal ha en sjanse til hjelp. Da er utfordringen å få gode fagfolk til å jobbe sammen, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**