Den nære skolehistorie

Når vatnet har klarnet etter skolestrukturvedtaket, sitter man igjen med større utfordringer enn noen gang, mener gruppeleder Vidkunn Haugli i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Skole

De siste dager har avslørt hvor elendig flyttinga av ungdomsskoletrinnet fra Bakkehaug og Olsborg til Rustahøgda var fundert. Det manglet ikke på advarsler, men kjøttvekta i kommunestyret hadde bestemt seg. Anført av SV/RV med Høyre, SP og de fleste i AP i politisk kappspringing for å få det gjennomført, lyktes manøveren. Tilbake satt 800 underskrivere og registrerte at de var luft. Etter hvert som flyttinga skred fram, åpenbarte svakhetene seg, men selvsagt var det de som heiet og hevdet at dette skulle gå greit, og ting ville ordne seg.

Når vatnet nå har klarnet, ser man at man sitter igjen med større utfordringer enn noen gang. Ungdomsskolebygget på Rustahøgda var bygd som landskapsskole. Avdelinger av rom og utbygginger som måtte bli foretatt, vil i alle fall ikke føre til at dette skolebygget akkurat vil fremstå som noe arkitektonisk storverk. Det siste man har måttet gripe til, er en nødløsning i form av brakkerigg. Hvor lenge den blir stående vet man ikke. Det blir nok mange ting å bruke penger på framover -.

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Skoleskyssen er et kapittel for seg. Det skrekkens eksempel som kom i Nye Troms sist torsdag, der det avsløres at det koster 200000 kroner å frakte 1 —en — elev, skulle få noen og hver til å undre seg over om ikke noen bør stilles ansvarlig for det som har skjedd. Kommunen kan selvsagt være kynisk og si at pytt sann – fylket betaler -. Det er likevel fellesskapets midler som brukes, og nå hører vi at kommunene skal måtte ta mer av denne byrden. For Målselvs vedkommende blir det ytterligere 300 000 i året å punge ut. Det at enkelte elever i tillegg til ventetid må sitte innpå to timer i buss hver dag, fører til at de hver uke sitter over en skoledag på bussen. Sagt i klare ord så er det altså elever som i tid sitter i buss mellom 50 og 60 skoledager i løpet av året. Kostnadene ved dette opplegget er neppe tilstrekkelig vurdert verken når det gjelder penger eller helse.

Vidkunn

Jeg gremmes når jeg tenker på at hadde man brukt 15 millioner på å restaurere ungdomsskolefløya på Olsborg, ville man ha fått en meget funksjonell og trivelig skolebygning med spesialrom og det hele. Nå står altså Målselvs mest solide bygning og forfaller, samtidig som man har pådratt seg ekstrautgifter til skolekjøring for evig tid — eller i hvert fall til noen besinner seg.

Vidkunn Haugli

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**