-Skremmende dom om fysisk avstraffelse av barn

-Dommen bryter med generell rettsfølelse og barns rettstrygghet, sier Venstres Trine Skei Grande til Stavanger Aftenblad. Det er Stavanger tingrett som har frikjent to foreldre, selv om disse har innrømmet å ha slått barna fra de var 1 og 3 år. Venstre fikk i 2008 flertall i Stortinget for forbud mot fysisk avstraffelse av barn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Rune Kongsro

Venstre fremmet forslaget om en klargjøring i barneloven slik at det ikke skal være tvil om at fysisk avstraffelse av barn er forbudt i Norge. Stortinget ba Regjeringen om å endre barneloven og straffeloven, slik at det blir straffbart å benytte fysisk avstraffelse mot barn. Bare Fremskrittspartiet stemte imot forslaget. Les mer her >>

Et unisont fagmiljø har påpekt at bruk av fysisk avstraffelse i barneoppdragelse ikke er bra for barn. Barneombud Reidar Hjermann reagerer sterkt på Stavanger tingretts argumentasjon i dommen, les mer her >>

-Dersom lovverket fremdeles er uklart må vi få strammet det inn, sier Venstres leder til Stavanger Aftenblad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**