Gruppemøter våren 2011

Året som kommer er valgår. Da er det ekstra viktig å holde lokallaget levende, og få fram viktige saker. På gruppemøtene kan alle komme, og ta opp saker de synes laget skal ta fatt i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Lier Venstres hovedaktivitet er gruppemøtene. Her diskuterer vi aktuelle saker, og her kan medlemmer og andre møtes og delta i utformingen av lokallagets politikk.

For våren 2011 er møteplanen slik:

• 17. januar
• 14. februar
• 21. mars
• 2. mai
• 6. juni

Møteplanen er også i kalenderen nederst på denne siden.

Velkommen

Tor Haugen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**