Gjennomslag for nytt stort grøntområde på Storhaug

Det nytter å ikke gi seg. Åtte år etter at Venstre foreslo å legge til rette for en ny stor park ved sjøen i Lervig blir dette nå endelig en realitet. Storhaug og Stavanger sikres et nytt grøntområde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Øyvind Misje

Venstres Helge Solum Larsen var skuffet etter bystyrets møte i april 2002. Med knappest mulig margin hadde Venstre tapt voteringen om å legge til rette for en ny stor park på Storhaug, solrikt plassert ved Lervig.
Solum Larsen fremmet forslaget om park i kommunalstyret for byutvikling 11. april 2002. -Forslaget var helt naturlig, sier han. -Vi hadde en stor plan for tranformasjon av gammelt industriområde til behandling, vi ville ha gode kvaliteter i nye boligområder og vi så klart at vi her måtte bruke anledningen til å sikre et stort grøntområde til en ny urban park. Beliggenhet var da avgjørende, vi ville gi byen et nytt stort grøntområde ved sjøen i Lervig.
Venstre arbeidet iherdig med alle planene for prosjekter i sentrum og på Storhaug og forsto hva som måtte til.

Forslaget ble stemt ned av Høyre og Frp i byutviklingsstyret, men sammensetningen i bystyret tilsa at det ville få flertall der hvis de samme partiene som i byutvikling stemte for Venstres forslag der. Det skjedde ikke, KrF snudde.

—Nok en gang svikter bystyret Storhaug, sa han den gang. —Vi var skuffet og med god grunn. Vi hadde vært igjennom en periode med vanvittig konsentrasjon av boliger i Badedammen, en utbygging som var totalt uten bykvaliteter. Vi hadde gått på nederlag etter nederlag. I denne saken så vi endelig muligheten for å få gjennom en urban parkstruktur, sier Solum Larsen til Stavanger Aftenblad.

Nå åtte år senere, er plangrunnlaget endret. Nye momenter er vurdert og frittstående arkitekter har kommet med forslag om å gjøre nettopp det Venstre foreslo i 2002. Den nye planen muliggjør også Venstres ønske om et nytt sykehjem som plasseres med utsikt over den nye parken og mot Ryfylkefjellene. -Nå gir vi en god tomt til nytt sykehjem, det er dessverre ikke alltid slik, sier Solum Larsen.
Planforslaget legger også opp til at Storhaug får sin multihall, nye næringsarealer og boliger.

Kristin Gustavsen, daglig leder i Urban Sjøfront, roser ovenfor Stavanger Aftenblad at det nå er Venstres løsning som flertallet lander på: —Etter hvert som saken modnet, er det helt sikkert at dette var den beste løsningen, med et parkområde som strekker seg helt ned til sjøen. Den nye parken i Lervig vil bli en ny perle i kjeden langs hele sjøfronten, sier Gustavsen i følge Aftenbladet.

Du kan lese mer om planen her >>

Planforslaget ble lagt ut enstemmig til høring i kommunalstyret for byutvikling 11. november, les mer hos Urban Sjøfront her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**