Årsmøte – Oppdater

15. januar kl 18.00.
sted:
Marholmen Brygge
Hanøytangen
N-5310 Hauglandshell

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Tore Turøy

Foto: Kari Østervold Toft

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Gjest: Tore Turøy — Fjell Venstre innleder om tema: Samferdsel i Vest

Saksliste:
1. Innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Kontingent
6. Budsjett
7. Rapport fra kommunestyregruppen
8. Årsmelding fra VO-utvalget
9. Innkomne saker
a – forslag
b – forslag
10. Valg

Oppdatert sakliste og eventuelle endringer vil bli lagt ut på lagets nettsider.

Etter årsmøte vil styret invitere til middag — NB Påmelding innen 9. januar.
Vi ønsker påmelding for deltagelse på middagen enten til [email protected] eller på sms 95801884 hvor det oppgis hvem som vil delta. For middag vil det bli en egenandel på kr: 250,- + det man ønsker av drikke til maten.

Hilsen

styret Askøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**