Venstre inn i Formannsskapet

Anne Jorid Gullbrekken, Venstres representant i kommunestyret, får fast plass i formannsskapet fra nyttår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Marthe Småvik, FRP, får permisjon fra vervene sine i kommunestyre og formannsskap fra nyttår. Hun har også vært nestleder i Hovedutvalg for omsorg. Marthe skal ha svangerskapspermisjon, og får permisjon ut denne kommunestyreperioden.
Anne Jorid Gullbrekken går inn i Marthe Småviks sted, og overtar hennes verv.
Plassen til Gullbrekken i HLTM overtas av Mette Digernes fra FRP.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**