Nyttårstalen: God analyse, men uten politisk innhold

– Dette var en god historisk analyse, men dessverre helt uten politiske grep som bringer Norge framover. Jeg savner konkrete tiltak for å løse klimautfordringene, samt en tydelig satsing på skole og kunnskap, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande

Hun roser imidlertid statsministeren for å takke de som jobber i omsorgsyrkene samt våre soldater.

Klima og mijø
Statsministeren trakk linjene tilbake til Amundsen i sin tale, og lovet at "vår bragd skal være at isen ikke smelter".

– Det er en riktig og viktig lovnad, men en lovnad forplikter. Klimautfordringene må løses gjennom konkrete tiltak og forpliktelser. Norges utslipp må reduseres, samtidig som vi satser og investerer ressurser i fremtidens grønne arbeidsplasser og bedrifter, sier Trine Skei Grande.

Kunnskap
– Nøkkelen til framtidens velferd ligger i satsingen på skole og kunnskap. Dette ble knapt nevnt i Stoltenbergs tale. Norges framtid er avhengig av en systematisk satsing på skole, kunnskap og lærere, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**