Fjordbyen Stor-Trondheim og betydning for Malvik

Malvik Venstre startet sitt programarbeide med et møte der Torgeir Anda la fram sine tanker om Malvik i en framtidig fjordby-region.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Ni av Malviks Venstres medlemmer var samlet til et temamøte 3. januar. Torgeir Anda la frem sine tanker om utvikling av Malvik på kort og lang sikt, med fokus på områdene langs fjorden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**