Investeringstilskudd til hall i Leksvik

Fylkesråd for kultur, Annikken Kjær Haraldsen, er med og bevilger 2 millioner kroner i investeringstilskudd til ny flerbrukshall i Vanvikan. Bevilgningen tas fra regionat utviklingsprogram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hattrem

Med utbygging av en flerbrukshall i Vanvikan vil Leksvik kunne tilby et større mangfold av aktiviteter og det blir økt hallkapasitet i regionen. Flerbrukshallen vil kunne gi et godt tilbud i første rekke til innbyggerne i Leksvik kommune og spesielt i Vanvikan, men hallen vil også kunne dekke etterspørsel etter halltid i de omliggende kommunene og da spesielt i Rissa, sier Kjær Haraldsen.

Les hele saken her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**