Årsmøte 10. januar kl. 19.00

Årsmøte 2011 for Vefsn Venstre er lagt til:
mandag 10. januar 2011 kl 19.00 på Fru Haugans Hotell

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Sakliste

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Konstituering (valg av møteleder og referent)

3. Årsmelding 2010

4. Regnskap 2010

5. Innkomne saker

6. Uttalelser fra lokallagets årsmøte

7. Valg

8. Utsendinger til Årsmøte Nordland Venstre i Bodø 11./12.2.2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**